Beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk, kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.nvvp.nl

Rechten en plichten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie en inzage in uw dossier
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Het is belangrijk om eventuele onvrede over de behandeling of het behandelaanbod met mij te bespreken. Als het bespreken niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Pati├źnten/Consumenten Federatie (www.lvvp.nl). De klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen.

Informatie over de praktijkvoering is tevens vastgelegd in het kwaliteitsstatuut.
 
Wachttijd

Mocht u de wachttijd  te lang vinden dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere behandelaar.