Betaling

Informatie over de vergoeding van uw behandeling

Algemene informatie
De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en verrekend met het ‘eigen risico’ van het jaar dat u zich aanmeldt. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet, zal de declaratie verrekend worden met het ‘eigen risico’ van dat jaar. De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgesteld. 
Ziektekostenverzekeraars gaan echter verschillend om met de tarieven van psychotherapie door vrijgevestigde psychotherapeuten. De hoogte van de vergoeding hangt af van de volgende factoren: 
– heeft u een (zuivere) restitutie- of naturapolis
– heb ik wel- of geen contract met uw verzekeraar. 

Met de volgende verzekeraars heb ik voor 2021 een contract afgesloten. Als u bent verzekerd bij een van onderstaande verzekeraars dan wordt de behandeling verrekend met uw eigen risico. Er zijn geen verdere kosten.

Label CZ, OHRA, Nationale Nederlanden Label Zorg & Zekerheid, AZVZ Label ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaah Label DSW, Stad Holland Verzekeraar Label ASR, De Amersfoortse, Ditzo Label EUCARE National Academic, One AON, Aevitae Label Zilveren kruis, Interpolis, FBTO, DFZ, Achmea, Promovendum, National Academic en Besured.

Staat uw verzekeraar er niet bij dan heb ik geen contract afgesloten omdat ik het oneens ben met het inkoopbeleid. In dat geval dient u mogelijk zelf een percentage te betalen. Dit is gemiddeld 25%, maar kan oplopen tot 40%.
Echter, als u een zuivere restitutiepolis heeft – èn de betaling conform het NZA tarief is – wordt de behandeling wel voor 100% vergoed (minus het eigen risico).
Let op: er zijn ook onzuivere restitutiepolissen en ziektekostenverzekeraars die een  ‘marktconform’ tarief hanteren, wat lager is dan het NZAtarief. Het is verstandig bij uw verzekeraar te informeren naar de vergoeding. Het gaat om psychotherapie die valt onder specialistische GGZ. Meldt daarbij dat ik geen contract met hen heb afgesloten en vraag om een schriftelijk bevestiging van het door hen genoemde bedrag. 

Wat ik in rekening breng
Ik ben wettelijk verplicht om de tijd te noteren, die ik aan uw behandeling besteed. Het gaat daarbij om de therapiesessies, maar ook om de tijd die ik besteed aan e-mails, telefoontjes, schriftelijke rapportage, brief aan de huisarts en andere betrokkenen, collegiaal overleg en administratie. Realiseer u goed, dat door deze wettelijk verplichte wijze van registreren uw eigen risico na een of twee zittingen is gebruikt.

U heeft om voor vergoeding in aanmerking te komen een verwijzing van de huisarts nodig. Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekosten verzekeraars de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ. Ook is de psychotherapeut wettelijk verplicht uw BSN-nummer te noteren.

Zelf betalen
Bepaalde psychische problemen vallen niet onder de dekking van de basisverzekering, zoals relatieproblemen, identiteitsvragen, aanpassingsproblemen. In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen (tarief Overig (Zorg)Product).
Wellicht zijn er ook andere redenen om de behandeling zelf te betalen.
Het tarief voor OZP en zelf betalen is €95 voor een sessie van 45 minuten. 
Het tarief voor leertherapie is € 102 per sessie.

Afspraak afzeggen/afwezig zonder bericht: Indien u verhinderd bent vraag ik u dit z.s.m. telefonisch of via SMS te laten weten en uiterlijk een werkdag tevoren voor 9 uur ’s morgens. Afspraken die later of niet worden afgezegd dient u zelf te vergoeden. Het tarief is 50 euro.