Betaling

Informatie over de financiering van uw behandeling in 2022

Hieronder vindt U informatie over:
1. Vergoeding van de therapie door uw ziektekostenverzekeraar
2. Informatie over het zorgprestatiemodel, een nieuwe financiering van de GGZ
3. Verwijsbrief
4. Zelf betalen
5. Afspraak afzeggen/afwezig zonder bericht

1. De vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar
Met de volgende verzekeraars heb ik voor 2022 een contract afgesloten.
Als u bent verzekerd bij een van onderstaande verzekeraars dan wordt de behandeling verrekend met uw eigen risico. Verder zijn er geen kosten verbonden aan de therapie.

Label DSW Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar
Label Caresq EUCARE, Aevitae
Label Zilveren Kruis Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife, One Underwriting BV
Label Zorg&Zekerheid, AZVZ
Label ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaaah
Label ASR Ditzo
Label CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct

Staat uw verzekeraar er niet bij dan heb ik geen contract afgesloten omdat ik het oneens ben met het inkoopbeleid. De behandeling wordt verrekend met uw eigen risico. Daarnaast dient u waarschijnlijk een extra percentage te betalen. Dit is gemiddeld 25% per consult, maar kan oplopen tot 40%.
Het is verstandig bij uw verzekeraar te informeren naar de vergoeding. Het gaat om psychotherapie die valt onder specialistische GGZ.
Meldt daarbij dat ik geen contract met hen heb afgesloten en vraag om een schriftelijk bevestiging van het door hen genoemde bedrag.

2. informatie over het zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 is de financiering van psychotherapie veranderd. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Ook voor u als cliënt(e) heeft dat gevolgen.
Voor informatie verwijs ik naar:
patiëntfolder zorgprestatiemodel (digitale versie)

3. verwijsbrief
U heeft om voor vergoeding in aanmerking te komen een verwijzing van de huisarts nodig.
Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekosten verzekeraars de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt. Ook is de psychotherapeut wettelijk verplicht uw BSN-nummer te noteren.

4. Zelf betalen
Bepaalde psychische problemen vallen niet onder de dekking van de basisverzekering, zoals relatieproblemen, identiteitsvragen, aanpassingsproblemen. In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen (tarief Overig (Zorg)Product).
Wellicht zijn er ook andere redenen om de behandeling zelf te betalen.
Het tarief voor OZP en zelf betalen is €90 voor een sessie van 45 minuten.
Het tarief voor leertherapie is € 100 per sessie.

5. Afspraak afzeggen/afwezig zonder bericht
Indien u verhinderd bent vraag ik u dit z.s.m. telefonisch of via SMS te laten weten en uiterlijk een werkdag tevoren voor 9 uur ’s morgens.
Afspraken die later of niet worden afgezegd dient u zelf te vergoeden. Het tarief is 50 euro.