Meer info

www.psychotherapie.nl Website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie met informatie over verschillende psychotherapiestromingen.

www.nvvp.nl Website van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, GZ psychologen en Klinisch Psychologen met informatie voor cliënten over psychotherapie, klachtrecht, etcetera.

www.psychoanalytischinstituut.nl Website van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut met achtergrondinformatie over diverse therapiestromingen binnen het psychoanalytisch gedachtegoed en onderzoek naar psychoanalytische psychotherapie.

www.cppp.nu Het cppp is een cliëntenplatform voor het behoud van en informatie over de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie in Nederland.

www.stichtingpandora.nl Ervaringsdeskundigen geven informatie over psychische problemen en geestelijke gezondheidszorg, behandelmethoden, patiëntenrechten, werk en inkomen.

Problemen rond en vragen over het zorgstelsel kunnen worden gemeld en gesteld bij de helpdesk Meld je zorg, een door het ministerie van VWS gesubsidieerd project van het Landelijk Platform GGZ. Het LPGGZ verzamelt de klachten en signalen en bespreekt ze met het ministerie van VWS, met Kamerleden en met beleidsmakers bij onder meer zorgverzekeraars en DBC-Onderhoud. Tevens geeft het Platform deze instanties input om de knelpunten te verbeteren.

Cliënten en zorgaanbieders kunnen de helpdesk bereiken via telefoon (0900-0401208) of e-mail (meldjezorg@platformggz.nl) van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Cliënten kunnen zich nader informeren via www.meldjezorg.nl.

Meer informatie over de LPGGZ, de koepelorganisatie van 21 GGZ-organisaties in Nederland die de belangen van mensen met psychische problemen behartigt, staat op www.platformggz.nl.

Psychiater Kaspar Mengelberg is oprichter van de actiegroep ‘DeVrijePsych’ en is bezorgd over de aantasting van het beroepsgeheim door het DBC-informatiesysteem. Hier een interview met hem waarin hij uitleg geeft over het DBC-informatiesysteem: Het einde van het beroepsgeheim

Boek

Ite Rümke. In psychotherapie. Wat het is en wat u ervan mag verwachten.
ISBN 9041409890

De tekst van deze website is deels ontleend aan de bovenstaande bronnen.