Psychotherapeute


Ik ben Judith Huber (1962), klinisch psycholoog, psychotherapeut en gz-psycholoog.
Van 1989-1994 volgde ik de deeltijdstudie Psychologie van Arbeid en Gezondheid aan de UVA.
Van 1996-2002 volgde ik de postdoctorale beroeps-opleiding tot psychotherapeut met hoofdrichting psycho-analytische psychotherapie. Van 2000-2004 volgde ik de specialistische opleiding NVPP. Sindsdien neem ik regelmatig deel aan cursussen op het gebied van psychotherapie en diagnostiek om mijn ervaring en kennis te verdiepen.

Vanaf 1993 werkte ik als coach, trainer en adviseur bij Steinmetz advies & opleiding. Een organisatie die o.a. helpt bij de aanpak van agressie en schokkende gebeurtenissen op de werkplek. Vanaf 1996 werkte ik als behandelaar en coordinator  bij diverse GGZ-instellingen, zoals Centrum ’45, PAAZ IJsselmeerziekenhuizen, Altrecht en Riagg West-Friesland. Tijdens mijn werk heb ik ruime ervaring opgedaan met individuele- en groepspsychotherapie, partnerrelatie-therapie, arbeids-relevante hulpverlening en dagbehandeling.
In 2001 startte ik mijn eigen praktijk en sinds 2004 werk ik volledig als zelfstandige. Daarnaast gaf ik in de periode  2002-2005 supervisie en coaching aan medewerkers in de ouderenzorg.

Publicaties
J. Huber m.m.v. R. van Beest, P. van Soomeren, C. Steinmetz. Agressie en schokkende gebeurtenissen in de GGZ. Een beleidsmatige aanpak vanuit Arboperspectief (1996). Houten/Diegem: Bohn Stafleu.
J. Huber & N. Poll m.m.v. P. van Soomeren, C. Steinmetz. ‘Lastige cliënten’. De aanpak van agressie bij publiekscontact (1996). Den Haag Sdu Uitgevers.
A. van Hoek & C. Steinmetz m.m.v. J. Huber. Handleiding Opvang van werknemers na agressie en geweld op de werkplek (1999). Den Haag Sdu Uitgevers.

Lidmaatschappen

lvvp-visitatielogo-klein2-250x255– Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP
– Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie NVPP
– Registerlid Affect Fobia Therapy v.d. NVPP
– Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten LVVP

BIG inschrijfnummer klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog 29052553125
BIG inschrijfnummer psychotherapeut 49052553116
AGB code persoon 94-002451
AGB code praktijk 94-55890
KvK nr.  34352982